Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 2 grudnia 2015 r. w GOK Kornowac – Dom Kultury w Kobyli odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR. Celem zebrania było zatwierdzenie nowego statutu oraz regulaminów: Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Zebrania został p. Krzysztof Miera a Sekretarzem p. Aurelia Dornia. Podczas spotkania złożono wniosek o skrócenie kadencji Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Prezes Stowarzyszenia p. Helena Serafin przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za bieżący rok. W wyniku przegłosowanego wniosku, o którym mowa powyżej, odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Wyniki przedstawiają się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR:

 1. Czogała Katarzyna
 2. Kowol Piotr
 3. Łuszcz Radosław
 4. Stępień Karina
 5. Wojaczek Mieczysław

Rada Stowarzyszenia LYSKOR

 1. Baron Jadwiga
 2. Bąk Marek
 3. Bugdol Paweł
 4. Gryt Grzegorz
 5. Niestrój Grzegorz
 6. Osadzin Michał
 7. Porwoł Monika
 8. Sawicka-Mucha Katarzyna
 9. Staniek Krystian
 10. Szweblik Piotr
 11. Wiśniewska Urszula

Komisja Rewizyjna

 1. Kuźmiński Jacek
 2. Łukoszek Marzena
 3. Watoła Barbara

Z uwagi na brak wytycznych do procedur zasad realizacji operacji, na bazie których zmieniony zostanie Regulamin Rady Stowarzyszenia, złożono i przegłosowano wniosek o wycofanie zmiany Regulaminu Rady. Kierownik Biura p. Małgorzata Dorna zaprezentowała zebranym założone cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. Wójtowie gmin Lyski i Kornowac wraz z pracownikami biura wręczyli kwiaty i podziękowali ustępującym Członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej za wieloletnią społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Podczas spotkania można było uregulować bieżące i zaległe składki członkowskie. Na tym zebranie zakończono.

Gratulujemy osobom wybranym do poszczególnych organów i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Sprawozdanie z działalności LYSKOR-u –> pobierz

04 gru

by 

Created with Snap