Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 17:00 w Kobyli w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Głównej 78.
W związku z koniecznością podjęcia bardzo ważnych decyzji dotyczących Stowarzyszenia LYSKOR, prosimy o przybycie.
Proponowany porządek obrad oraz projekty regulaminów oraz statutu można pobrać poniżej oraz udostępnione są w biurze LGD w Pstrążnej, ul. Szkolna 7.

Porządek obrad –> pobierz

Projekt statutu –> pobierz

Projekt regulaminu Walnego Zebrania Członków –> pobierz

Projekt regulaminu Zarządu –> pobierz

Projekt regulaminu Komisji Rewizyjnej –> pobierz

 

 

25 lis

by 

Created with Snap