Za nami pierwsze spotkania konsultacyjne

Na terenie każdej z 5 gmin członkowskich w najbliższym czasie zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne w związku z trwającym procesem budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz określeniu celów LSR. Pierwsze trzy nich już za nami. Do tej pory takie spotkania odbyły się na terenie Gminy Jejkowice, Gminy Gaszowice i Miasta Pszów. W zdarzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych jak również sami mieszkańcy.

Podczas kilkugodzinnych spotkań poruszone zostały kwestie problemów oraz atutów danego obszaru. Wskazywano pomysły rozwoju poszczególnych miejscowości przy udziale środków unijnych z wykorzystaniem istniejącej bazy osobowej czy rzeczowej. Prezentowano potencjał gmin oraz jego słabe strony wymagające poprawy. Z wszystkich zebranych pomysłów, sugestii, uwag zostanie wypracowany materiał na kolejne spotkania, których terminy zostaną podane w późniejszym czasie.
Już dziś gorąco zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach warsztatowych. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie w budowaniu  Lokalnej Strategii Rozwoju. Dla Państwa udział w tym procesie jest szansą na wyrażenie swoich poglądów i wizji rozwoju obszaru, co z kolei umożliwi wspólne podejmowanie wyzwań przyszłości odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności.

Już w najbliższym czasie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych a także podmiotów gospodarczych Gminy Lyski i Gminy Kornowac na spotkania konsultacyjne.

Gmina Lyski – sala OSP Lyski, 10 sierpień 2015 r., godz: 16:00

Gmina Kornowac – sala UG w Kornowacu, 24 sierpień, godz: 14:00

Wszystkie odbywające się spotkania współfinansowane są z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

07 sie

by 

Created with Snap