Harmonogram planowanych spotkań

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych na spotkania badawczo-konsultacyjne, poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Spotkania odbędą się na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań.

Harmonogram spotkań

Plan włączenia społeczności

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

27 lip

by 

Created with Snap