Nowy okres programowania na lata 2014-2020

Z ostatnim dniem czerwca 2015 r. zakończyliśmy realizację Programu Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ten okres przyniósł wiele dobrego. Zrealizowano mnóstwo projektów przy udziale różnych instytucji i organizacji działających na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Były to projekty realizowane z różnych działań przez gminy członkowskie tj. Lyski i Kornowac , parafie, GOK, GBP oraz lokalne organizacje typu OSP, Kółka Rolnicze i inne. Zrealizowano 35 projektów działania „Małe projekty”, 6 projektów działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz 1 projekt działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  Z większością projektów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej oraz w wydanych przez Stowarzyszenie folderach.

Przed nami nowy okres programowania na lata 2014-2020 i nowe środki do wykorzystania na Państwa pomysły. Obecnie trwa konkurs dla LGD ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na działanie „Wsparcie przygotowawcze”. Zdobyte środki pomogą Stowarzyszeniu sfinansować opracowanie  Lokalnej Strategii Rozwoju. Tą strategię będziemy tworzyć wspólnie w mieszkańcami  nowego już obszaru LGD, tj. gminami Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice oraz miastem Pszów. W każdej z tych gmin zorganizujemy spotkania, które poświęcone będą tworzeniu szczegółowych zapisów LSR. Już dziś zachęcamy do podzielenia się swoimi pomysłami, oczekiwaniami, które posłużą do propozycji ich rozwiązań oraz nakreślenia celów i przedsięwzięć do strategii rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Harmonogram spotkań, do udziału w których gorąco zachęcamy mieszkańców obszaru LGD opublikujemy wkrótce na naszej stronie internetowej. Tylko wspólne zaangażowanie, pomysły i sugestie lokalnej społeczności pozwolą wytyczyć kierunek rozwoju odpowiadający na aktualne potrzeby.

23 lip

by 

Created with Snap