„Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” – Projekt Grantowy

Logotyp P5

Projekt grantowy pn. „Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” to operacja realizująca cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy (CS3.2) Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz przedsięwzięcie 5 (P5) Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów.

Powyższy projekt grantowy składał się z następujących zadań:

PG/3/2018/G/01 – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla – „Rowerem do kina pod kobylską chmurką”

PG/3/2018/G/02 – Gmina Jejkowice – „Aktywne Jejkowianki – strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją”

PG/3/2018/G/03 – Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS – „Utopek prawi, co gadały baby”

PG/3/2018/G/04 – Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz – „Odnaleziony pamiętnik Theresy Devrient”