Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój

Stowarzyszenie LYSKOR wspólnie z trzema Lokalnymi Grupami Działania realizuje projekt „POWE-R”, który ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział w nim bierze młodzież z gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice i Kornowac. W listopadzie odbyły się warsztaty edukacyjne, które miały na celu przekazania młodemu pokoleniu najważniejszych informacji potrzebnych do próby stworzenie własnego biznesplanu. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w wyjazdach studyjnych odwiedzając zagrodę edukacyjną „Kuźnia u Kowola” oraz zakład EKO-OKNA w Kornicach, gdzie miała okazję poznać i uczyć się od tych, którym się udało, samych liderów biznesu. Grudzień rozpocznie się wyjazdem integracyjnym na Jurę Krakowsko-Częstochowską, w którym udział wezmą przedstawiciele wszystkich partnerskich LGD.

Zdjęcia z wyjazdu integracyjnego –> zobacz

Film z realizacji projektu –> zobacz film

Młodzieżowa Gala Biznesu Pietrowice Wielkie –> zobacz film

Młodzieżowa gra ekonomiczna –> przejdź do strony