Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój

Stowarzyszenie LYSKOR wspólnie z trzema Lokalnymi Grupami Działania: LGD Partnerstwo dla Rozwoju, Stowarzyszeniem LGD Morawskie Wrota i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi realizowało projekt „POWE-R”, który miał na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział w nim brała młodzież z gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice i Kornowac. W listopadzie odbyły się warsztaty edukacyjne, które miały na celu przekazanie młodemu pokoleniu najważniejszych informacji potrzebnych do próby stworzenie własnego biznesplanu. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w wyjazdach studyjnych odwiedzając zagrodę edukacyjną „Kuźnia u Kowola” oraz zakład EKO-OKNA w Kornicach, gdzie miała okazję poznać i uczyć się od tych, którym się udało, samych liderów biznesu. Grudzień rozpoczął się wyjazdem integracyjnym na Jurę Krakowsko-Częstochowską, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerskich LGD.

Zdjęcia z wyjazdu integracyjnego –> zobacz

Film z realizacji projektu –> zobacz film

Młodzieżowa Gala Biznesu Pietrowice Wielkie –> zobacz film

Młodzieżowa gra ekonomiczna –> przejdź do strony