„Aktywni są wśród nas” – Projekt Grantowy

Logotyp P6

Projekt grantowy pn. „Aktywni są wśród nas” to operacja realizująca cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR tj. cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy 3.2 (CS3.2) Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz przedsięwzięcie 6 (P6) Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii.

Powyższy projekt grantowy składał się z następujących zadań:

PG/4/2018/G/01 – Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie Gmina Kornowac – „Trochę wiedzy, trochę ruchu zapewnia OSP Rzuchów”

PG/4/2018/G/03 – Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Gmina Jejkowice – „Nie bój się ratować życia!”

PG/4/2018/G/04 – Gmina Jejkowice –  „Eko-Jejkowice – nauczmy się kochać przyrodę”

PG/4/2018/G/05 – Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS – „Łukowska  Rozwijalnia – miejsce gdzie zmienia się życie”

PG/4/2018/G/06 – Ochotnicza Straż Pożarna w Łańcach Gmina Kornowac – „Strażacy uczą ratować”