„MARKA OBSZARU SIŁĄ TURYSTYKI”

Stowarzyszenie LYSKOR oraz LGD Zielony Pierścień realizują projekt współpracy o akronimie „MOST” – „Marka Obszaru Siłą Turystyki”. Celem projektu jest transfer wiedzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości bazującej na lokalnych zasobach oraz budowanie kapitału społecznego poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia produktów lokalnych i promocji obszaru. Projekt umożliwi pokazanie uczestnikom, w jaki sposób z pozoru zwykłe rzeczy mogą przyczynić się do rozwoju małych biznesów, promocji obszaru i jego uatrakcyjnienia pod względem turystyki jedno- czy kilkudniowej.
Projekt współpracy realizowany jest w okresie od lipca 2023 r. do października 2023 r. Adresowany jest do lokalnych liderów, w tym przedstawicieli KGW i innych NGO wspierających rozwój obszaru
i jego promocję, przedstawicieli JST, rolników, przedsiębiorców, łącznie ok. 70 osób.

Przebieg projektu zakłada następujące działania:
Zadanie I: Wizyta studyjna na terenie LGD „Zielony Pierścień”:
W ramach wizyty uczestnicy poznają dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości bazującej na lokalnych zasobach. Nabędą wiedzę w zakresie rozwoju lokalnego i promocji obszaru. Odbędzie się także wykład dotyczący prowadzenia działalności w formie Rolniczego Handlu Detalicznego. Wizyta odbyła się na przełomie sierpnia i września 2023 r.

Zadanie II: Organizacja szkolenia na obszarze LGD LYSKOR:
Będzie to szkolenie prowadzone przez przedstawiciela LGD „Zielony Pierścień”. Tematyka szkolenia obejmuje aspekty prawne i organizacyjne tworzenia produktów lokalnych (formalna strona funkcjonowania lokalnych produktów, sieć budowania lokalnych marek, certyfikacja produktów lokalnych, znak towarowy). Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Szkolenie odbędzie się na przełomie września i października 2023 r.