BUDUJEMY ODPORNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA AKTYWNEGO

belka BOSA (3)

Stowarzyszenie LYSKOR wspólnie z dwoma Lokalnymi Grupami Działania: LGD Partnerstwo dla Rozwoju i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi realizuje projekt o akronimie „BOSA”. Zadanie polega na organizacji cyklu spotkań i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, mającym na celu promocję zdrowego trybu życia, co przekłada się na budowę odporności. Szczególnie w sytuacji pandemii, jak i profilaktycznie na przyszłość partnerzy chcą zwrócić uwagę na zwiększenie odporności naszego organizmu na wszelkiego rodzaju zagrożeń dla organizmu jak na przykład wirusy obecne, czy też mogące się pojawić w przyszłości. Projekt umożliwi pokazanie uczestnikom, jak ważna jest profilaktyka prozdrowotna, wzmacnianie systemu odporności organizmu, systematyczne badania, jak niszczycielski jest stres i zarazem jak go rozładować.

Projekt współpracy realizowany w okresie od maja 2021 r. do października 2021 r.

 Relacje fotograficzne:

Spotkania z ekspertami:

 • Dietetyk
 • Kosmetolog
 • Zielarka
 • Endokrynolog
 • Specjalista od suplementacji
 • Specjalista ds. masażu leczniczego
 • Ratownik medyczny
 • Barista

 

Warsztaty zdrowego żywienia:

 • kiszenie żywności
 • wędzenie żywności
 • wyrób serów

 

Zajęcia sportowe:

 • Pilates
 • Fitness dla początkujących
 • Motoryka
 • Zdrowy kręgosłup + stretching

 

Dzień Zdrowia

Wyjazd integracyjno-rekreacyjny

Kampania billboardowa