„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR” – Projekt Grantowy

Logotypy P6 - 2020Projekt grantowy pn. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR” to operacja realizująca cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR tj. cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy 3.2 (CS3.2) Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz przedsięwzięcie 6 (P6) Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii.

Powyższy projekt grantowy składa się z następujących zadań:

PG/2/2020/G/01 –  Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” – „Pokazujemy co mamy – mieszkańcy opowiadają o swojej miejscowości”

PG/2/2020/G/03 – Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli – „Artystyczny Misz Masz w Bibliotece”

PG/2/2020/G/04 – ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej (realizator Szczep Smoki w Pszowie) –  „Czysty Pszów – poprawa  świadomości mieszkańców na temat ochrony środowiska”

PG/2/2020/G/05 – Koło Gospodyń Wiejskich  Szczerbice – „Zioła i mikstury – czerp z matki natury”

PG/2/2020/G/06 – Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie Gmina Kornowac – „Bądź bezpieczny!”