„Integracja z kulturą i tradycją w tle” – Projekt Grantowy

Logotypy P5 - 2020Projekt grantowy pn. „Integracja z kulturą i tradycją w tle” to operacja realizująca cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy (CS3.2) Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz przedsięwzięcie 5 (P5) Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów.

Powyższy projekt grantowy składa się z następujących zadań:

PG/1/2020/G/01 – Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu – „Słowiańskie CARDIO”

PG/1/2020/G/02 – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla – „Tańcowali a błoznowali”

PG/1/2020/G/04 – Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” – „Z mapą i questem po czernickim 'Spichlerzu Tajemnic'”