„GOTOWANIE ATRAKCJĄ REGIONÓW”

Stowarzyszenie LYSKOR oraz zagraniczny partner GAL Campidano z Włoch realizuje projekt współpracy o akronimie „GAR” – „Gotowanie Atrakcją Regionów”, w ramach którego planuje się wizytę przedstawicieli partnerów z PL na obszarze partnera z IT. Wizyta oparta będzie głównie na dziedzictwie kulinarnym i wymianie doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy z PL podczas wspólnych warsztatów zapoznają się z techniką wykonywania typowych sardyńskich potraw oraz zapoznają partnerów z typowymi śląskimi daniami. Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w listopadzie 2021 r. współpracy.

Projekt zakłada następujące działania:
Zadanie I: wizyta partnerów z PL na obszarze partnerów z IT
Obędzie się na wrzesień/październik 2023 r. Polega na wizycie 22 przedstawicieli LGD LYSKOR na terenie działania GAL. W ramach wizyty planuje się następujące działania:

  • prezentacja dziedzictwa kulinarnego poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie kuchni sardyńskiej i śląskiej, wzajemna nauka wytwarzania produktów typowych dla partnerów,
  • poznanie dziedzictwa kulturowego – udział w lokalnym evencie,
  • poznanie dziedzictwa historycznego i wizyta w muzeum lokalnym.

Zadanie II: organizacja warsztatów kulinarnych na obszarze PL
Zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne celem przekazania nabytej podczas wizyty wiedzy szerszemu gronu odbiorców z obszaru LGD LYSKOR. Warsztaty odbędą się w listopadzie 2023 r. Planuje się udział ok. 40 uczestników oraz prowadzenie przez osoby uczestniczące w wizycie. Warsztaty odbędą się w lokalu gastronomicznym na obszarze LGD LYSKOR. Potrwają 4 godziny. Warsztaty będą prowadzone przez min. 2 uczestników wizyty, na zasadzie dzielenia się wiedzą nabytą podczas wyjazdu.
Realizacja niniejszej operacji pozwoli na wzajemne uczenie się od pozostałych partnerów sposobów promocji i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa, głównie w zakresie kulinarnym, przełożenie tego na swoje realia, wdrożenie najlepszych praktyk i stworzenie nowej usługi – oferty warsztatów w duchu turystyki empirycznej.