Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Załącznik nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zaakceptowany 10 października 2017 r. AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zaakceptowany 16 maja 2017 r. -> pobierz

Załącznik nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (zał. do umowy ramowej) –> pobierz