Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (aneks nr 3 do umowy ramowej) AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zał. do umowy ramowej) –> pobierz