Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zaakceptowany pismem z dnia 03.01.2023 r.) – AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (aneks nr 9 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (aneks nr 8 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (aneks nr 7 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (aneks nr 3 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zał. do umowy ramowej) –> pobierz