Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zaakceptowany 03.01.2023 r.) AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zaakceptowany 26.07.2022 r.) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zaakceptowany 17 grudnia 2020 r.) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 8 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 5 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR zaakceptowany w dniu 10 października 2017 r. –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 3 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 2 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 1 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zał. do umowy ramowej) –> pobierz