Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR zaakceptowany w dniu 10 października 2017 r. AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 3 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 2 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (aneks nr 1 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zał. do umowy ramowej) –> pobierz