Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD zaakceptowany 18 grudnia 2017 r. AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD zaakceptowany 10 października 2017 r. –> pobierz

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (aneks nr 1 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (zał. do umowy ramowej) –> pobierz