PG/4/2018/G/01 pn. „Trochę wiedzy, trochę ruchu zapewnia OSP Rzuchów”

Document-page-001 (1)Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie Gmina Kornowac
Termin realizacji zadania: 1.03.2019 – 31.08.2019

Zadanie polegało na organizacji wydarzeń zmierzających do zwiększenia udziału w aktywności fizycznej mieszkańców, tak aby regularna aktywność fizyczna stała się ważnym, codziennym elementem życia a nie okazjonalnym wydarzeniem. Wydarzenia w ramach projektu to: spotkania wykładowe, degustacyjne z dietetykiem, dotyczące przygotowywania popularnych potraw w wersji dietetycznej. Kolejne wydarzenia to cykl zajęć ruchowych takich jak Zumba, Pilates, Fitness oraz Nordic Walking. Każde z wydarzeń odbyło się 1 raz w każdym sołectwie Gminy Kornowac. Następnie odbył się „Weekend dla Zdrowia” – wyjazd uczestników do nieodległego ośrodka wypoczynkowego, w którym odbywały się zajęcia ruchowe. Zakończeniem zadania był Piknik Zdrowia. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w główniej mierze na bazie istniejącej infrastruktury (wyjątek stanowił Weekend dla Zdrowia), jednak zakupiono drobny sprzęt AGD niezbędny do realizacji zadania.

Relacja z zadania: