PG/4/2018/G/05 pn. „Łukowska Rozwijalnia – miejsce gdzie zmienia się życie”

Document-page-001 (1)Grantobiorca: Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS
Termin realizacji zadania: 1.12.2018 – 30.09.2019

Zadanie zakładało przeprowadzenie cyklu warsztatów, które przebiegały dwutorowo – warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz kreatywne dla dzieci. Odbywały się w tym samym czasie, aby kobiety, które są jednocześnie matkami maluchów, mogły wziąć udział w zajęciach dla siebie, zapewniając jednocześnie dobre zajęcie dla swoich dzieci. Tematy warsztatów rozwojowych to: poczucie własnej wartości, asertywność w działaniach, zarządzanie czasem, rękodzieło, spotkania z psychologiem, motywowanie do działania, wyznaczania celu itp. Dla dzieci zaś przewidziano pracę z animatorem, który dostarczył im kreatywnych zadań i zabaw. Tematy spotkań dla dzieci: robimy karmniki, świat owadów, moda śmieciowa, las w słoiku i inne. Warsztaty były prowadzone w taki sposób, że połowa czasu tj. 1,5 godziny były prowadzone osobno, natomiast podczas reszty czasu połączono oba warsztaty. Cel połączenia obu warsztatów miał dwa wymiary – z jednej strony było to dla kobiet praktyczne zastosowanie informacji, które uzyskały podczas warsztatu, z drugiej strony warsztat matki z dzieckiem był okazją do wspólnego spędzania czasu, bez obowiązków domowych.

Relacja z zadania: