PG/4/2018/G/03 pn. „Nie bój się ratować życia”

Document-page-001 (1)

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Gmina Jejkowice
Termin realizacji zadania: 1.01.2019 – 30.09.2019

Zadanie polegało na zapoznaniu się mieszkańców obszaru LGD z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzięki organizacji szeregu wydarzeń. Były to: piknik edukacyjny, podczas którego można było przymierzyć strój strażaka, zobaczyć wóz bojowy, wyposażenie itp. oraz ogólnodostępne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – po 2 w każdej gminie z obszaru LGD, które przeprowadziła nieodpłatnie osoba posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje. Po organizacji tych wydarzeń odbył się turniej wiedzy o pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych z obszaru LGD. Projekt w dużej mierze opierał się na pracy wolontariuszy. Jego realizacja odbyła się na bazie istniejącej infrastruktury, jednakże konieczny był zakup profesjonalnego fantoma, którego nie można wypożyczyć. Przyczyniło się to do realizacji idei trwałości projektu ponieważ po zrealizowaniu zadania jest on wykorzystywany przez organizację pozarządową do realizowania podobnych eventów.

Relacja z zadania: