PG/2/2020/G/01 pn. Pokazujemy co mamy – mieszkańcy opowiadają o swojej miejscowości

Grantobiorca: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
Termin realizacji zadania: 1.02.2021 – 30.09.2021

W ramach zadania odbyły się następujące działania:

1. Warsztat z przewodnictwa po okolicy – czterodniowy warsztat dla 15 osób przeprowadzony przez specjalistę związanego z Małopolskim Instytutem Kultury, dotyczący interpretacji dziedzictwa w kontekście najbliższej okolicy i historii Czernicy. W czasie warsztatu zastosowano podejście interpretacyjne Tildena. Warsztaty miały na celu zaangażowanie mieszkańców w poznanie najbliższej okolicy oraz wskazanie, w jaki sposób można o niej opowiadać. Warsztat został przygotowany w kontekście Czernicy jako wioski tematycznej „Spichlerz tajemnic”. Prowadzący odnosił się do rzeczywistego potencjału miejscowości.

2. Wizyta studyjna do miejsca o podobnym charakterze, potencjale i zaangażowaniu społeczności lokalnej jak Czernica. Organizując wizytę studyjną starano się, by była ona jak najefektywniejsza dla uczestników, by trafiali w miejsca, społeczności, które przeszły podobną drogę rozwoju związaną z rozwojem lokalnej turystyki opartej na zasobach dziedzictwa. Wizyta studyjna to jeden z cenniejszych elementów pracy rozwijającej społeczności. W wizycie udział wzięło 25 osób.

3. Warsztatownie – cykl 6 warsztatów rękodzielniczych, w którym udział wzięło 12-15 osób. Tematyka warsztatów była inspirowana tradycyjnym rękodziełem regionalnym oraz nurtem ekologicznym, dążeniem do życia w zgodzie z naturą i nurtem zero-waste. Warsztaty pokazały jak zinterpretować na nowo tradycyjną estetykę i tradycję wykonywania ręcznie ozdób.

4. Dzień Otwarty wioski tematycznej „Spichlerz tajemnic” – wydarzenie podsumowujące projekt. W czasie Dnia Otwartego uczestnicy działań projektowych mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. W czasie wydarzenia oferowane były animacje dla dzieci, poczęstunek, spacery po Czernicy z przewodnikami – „absolwentami” warsztatu przewodnictwa. Obecne były także stoiska rękodzielnicze, przy których osoby, które korzystały wcześniej z warsztatów, prowadziły krótkie warsztaty dla chętnych. Oprawę muzyczną zapewnili uczestnicy zajęć wokalnych w czernickim Ośrodku Kultury. Wydarzenie było możliwością poznania „Spichlerza tajemnic” – czernickiej wioski tematycznej. Na pełny jej obraz składają się także inne elementy obecne w przestrzeni miejscowości: questy, mapy wolnostojące, skrytki geocachingowe.