PG/2/2020/G/05 pn. Zioła i mikstury – czerp z matki natury

Grantobiorca: Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbice
Termin realizacji zadania: 1.02.2021 – 30.09.2021

Przedmiotem zadania była promocja zdrowego, naturalnego trybu życia i żywienia, a zatem kreowanie postaw pożądanych społecznie poprzez zapoznanie mieszkańców obszaru LGD z tematyką ziół i ich wykorzystywania w ogrodnictwie i sadownictwie oraz zastosowanie w gospodarstwach domowych, w budowaniu odporności czy podczas leczenia różnego rodzaju chorób i wzrost ich świadomości w tym zakresie. Jednocześnie spotkania z mieszkańcami przyczyniły się do integracji lokalnej społeczności, wzmocnienia kapitału społecznego.

W projekcie zaplanowano następujące działania:
1.    Wyjazd do Ustronia na dwudniowe warsztaty zielarskie o następującej tematyce:
– przygotowanie zielarskiej apteczki domowej,
– przygotowanie własnej produkcji herbatek ziołowych.
2. Cykl trzech prelekcji połączonych w warsztatami – warsztaty prowadzone przez profesjonalną zielarkę, znawcę tematyki. Zielarka zapewniła niektóre materiały potrzebne do przeprowadzenia spotkania. Zakupiono fartuszki z haftem dla uczestników.
3.    Wyjazd do skansenu w Pszczynie na Święto Ziół – organizowane co roku w święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Pszczynie. W trakcie wydarzenia członkinie KGW wzięły udział w różnego rodzaju warsztatach.
4.    Piknik zielarski – wydarzenie na zakończenie projektu, na którym zaprezentowano przetwory z darów naszej ziemi. Była to impreza otwarta dla lokalnej społeczności. Zorganizowano wystawę z prezentacją przetworów wykonanych w ramach projektu, uczestniczki opowiedziały o działaniach projektu i zaprosiły wszystkich obecnych do degustacji naturalnych przetworów. Wydarzenie poprowadził profesjonalny wodzirej.
Ponadto w siedzibie wnioskodawcy powstał regał zielarski, na którym prezentowane są wyroby powstałe w ramach zadania. Nabyta wiedza nt. ziół i ich przetwarzania, została udokumentowana w postaci przepisów w specjalnie zakupionych ramkach. Taka forma utrwalenia nabytej wiedzy pozwoli na jej wykorzystanie w przyszłości. W ramach zadania zakupiono wiele naczyń na wyroby zielarskie, syropy, wywary itp. oraz obrusy z logo KGW Szczerbice.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie jest przechowywane w siedzibie KGW i nadal służy mieszkańcom, dzięki czemu podobne działania mogą odbywać się bezkosztowo. Ponadto nabyta przez uczestniczki wiedza nadal służy lokalnej społeczności, stąd tak istotne jest dokształcanie się członkiń KGW w tym zakresie.
Zadanie zintegrowało lokalną społeczność poprzez edukację przyrodniczą, zdrowotną, społeczną, jak również stanowiło źródło wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym.