Wyjaśnienia dla Wnioskodawców

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczymy, że załączone dokumenty wyjaśnią część z Państwa wątpliwości.

Informacja ARiMR z dnia 10.05.2018 r. dotycząca udokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Informacja ARiMR z dnia 10.05.2018 r. dotycząca możliwości skorzystania z tzw. ulgi na start w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.05.2018 r. dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.04.2018 r. dotyczące zmian w zakresie prawa dla przedsiębiorców  –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. dot. planowanych kosztów w ramach podejmowania działalności w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.12.2016 r. dotyczące założenia szkoły jazdy i budowy boiska sportowego w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.12.2016 r. dotyczące wysokości pomocy dla JST w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 13.12.2016 r. dotyczące wyliczania poziomu dofinansowania w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 23.11.2016 r. dotyczące podejmowania działalności w formie spółki w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 19.10.2016 r. dotyczące niekomercyjnej infastruktury – koszty kwalifikowalne w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 19.10.2016 r. dotyczące EFEKTU DEADWEIGHT oraz podejmowania działalności gospodarczej – budowa hali na wynajem w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 18.10.2016 r. dotyczące zakładania działalności – budowa stajni w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 06.10.2016 r. dotyczące rozwijania działalności gospodarczej (środki transportu) w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 06.10.2016 r. dotyczące rozwijania działalności gospodarczej w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące postępowania przetargowego przez JSFP w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy dla małych przedsiębiorstw w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy JSFP w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 29.09.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 21.09.2016 r. dotyczące m.in. kosztów planowanych do poniesienia w ramach premii w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 13.09.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –> pobierz