II okres przygotowawczy

Logotypy wsparcie przygotowawcze

Zakładka dot. działań, podejmowanych przez LGD LYSKOR po zakończonym okresie programowania 2014-2020 a jeszcze przed realizacją nowej perspektywy budżetowej 2021-2027. Prezentowane będą tutaj opisy działań, jakie zostaną zrealizowane w trakcie przygotowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR –> pobierz

Harmonogram spotkań konsultacyjnych –> pobierz

Harmonogram spotkań z lokalną społecznością –> pobierz

Konsultacje założeń LSR, analiza SWOT, cele, grupy docelowe  –> przejdź

Konsultacje projektu LSR –> przejdź