„W drodze do sukcesu”

EFS_poziom-page-001

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej min. 25 mieszkanek obszaru objętego LSR LYSKOR poprzez ich wieloaspektowe wsparcie w okresie listopad 2019 – październik 2020, co przełoży się na podjęcie zatrudnienia przez min. 8 uczestniczek. Cel ten realizowany będzie poprzez organizację działań animacyjnych, motywacyjnych, środowiskowych, opracowanie indywidualnego usamodzielniania dla uczestniczek, a także organizację kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe uczestniczek oraz organizację staży i podjęcie zatrudnienia przez min. 8 osób. Projekt realizowany na terenie gmin: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów.

Regulamin projektu –> pobierz

Deklaracja uczestnictwa –> przejdź

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z COVID – 19, okres realizacji projektu został wydłużony do dn. 31 grudnia 2020 r.

Relacje fotograficzne z działań projektu: