deklaracja uczestnictwa w projekcie „W drodze do sukcesu”

deklaracja uczestnictwa –> pobierz

załączniki:

oświadczenie – osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia takim wsparciem na mocy ww. ustawy –> pobierz

oświadczenie – osoba bezrobotna –> pobierz

oświadczenie – osoba z dzieckiem z niepełnosprawnością –> pobierz