PG/1/2020/G/01 pn. „Słowiańskie CARDIO”

Document-page-001 (1)

Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu
Termin realizacji zadania: 1.06.2021 – 30.09.2021

Słowiańskie CARDIO to projekt mający na celu połącznie polskich tradycji z nowoczesnością. Obok popularnych form zajęć ruchowych, takich, jak: aerobik, pilates, proponowana jest nowa forma aktywności fizycznej wykorzystująca elementy muzyki i tańca ludowego. Projekt obejmował dwa wydarzenia, które realizowane były w budynku Domu Kultury w Rzuchowie należącym do GOK w Kornowacu:

  • Pierwsze wydarzenie to trzygodzinne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem kroków oraz muzyki ludowej, prowadzone przez dwie wykwalifikowane instruktorki fitnessu. Na zakończenie zaproponowano poczęstunek z przetworów z jabłka (ciasto z jabłkami, pieczone jabłko, ocet jabłkowy).
  • Drugie działanie to lustrzane odbicie działania pierwszego. Na zakończenie zorganizowano ognisko z pieczonym ziemniakiem, który jest podstawowym składnikiem kuchni śląskiej. Ziemniak był wykorzystany również do przygotowania „Kartoffelsalatu”.

Do współpracy zaproszone zostały panie z KGW oraz panowie z OSP z Rzuchowa. W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację. Montaż klimatyzatora przyczynił się do zwiększenia udziału mieszkańców obszaru objętego LSR w działaniach znajdujących się w ofercie Domu Kultury, w ramach których propaguje się lokalną tradycję, zwyczaje.

Relacja fotograficzna -> przejdź