Zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych na spotkania konsultacyjne, poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Wszystkie spotkania odbywać się będą w jednym wyznaczonym miejscu tj. Domu Kultury w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8B. Poniżej prezentujemy harmonogram  oraz tematykę poszczególnych spotkań.

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.