Wyniku naboru nr 2/2020/G

W dniu 4 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2020/G. W załączeniu lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz z LSR, lista zadań wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista zadań zgodnych z LSR –> pobierz

Lista zadań wybranych do finansowania –> pobierz

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> pobierz