Wyniki naboru nr 3/2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2017. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR, lista operacji  wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR –> pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania –> pobierz

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> pobierz