Wyniki naboru nr 3/2016

W dniu 3 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2016. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz LSR, lista operacji  wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR –> pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania –> pobierz

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> pobierz