WYNIKI NABORU NR 1/2018

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2018. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR, lista operacji  wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR –> pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania –> pobierz

Lista operacji niewybranych do finansowania –> pobierz

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> pobierz