Wyniki naboru nr 1/2016

W dniu 3 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2016. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR, lista operacji  wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR –> pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania –> pobierz str.1      –> pobierz str.2

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> pobierz