Wyniki naboru nr 1/2023/G

W dniu 6 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2023/G. W załączeniu lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR, lista zadań wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista zadań zgodnych z LSR –> przejdź

Lista zadań wybranych do finansowania –> przejdź

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> przejdź