Wyniki naboru 3/2023

W dniu 18 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2023. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR, lista operacji wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR –> przejdź

Lista operacji wybranych do finansowania –> przejdź

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> przejdź