Wnioski ogłoszenie nr 5/2017

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
Biznesplan edytowalny (.docx) – pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 –  pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 3z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz

3) Dokumenty na etapie płatności (wersja 3z)

Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) –
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplan –

Aktualne dokumenty można również pobrać ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> przejdź do strony