Wnioski ogłoszenie nr 4/2021

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – pobierz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – pobierz
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz

3) Formularz informacji monitorującej po realizacji operacji

Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji(*.pdf) – pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (*.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – pobierz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) – pobierz