Wnioski ogłoszenie nr 3/2017

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – pobierz

3) Dokumenty na  etapie płatności (wersja 2z)

Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz