Wnioski ogłoszenie nr 2/2016

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
Biznesplan – edytowalny (.docx) – pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – edytowalny (.excel) –  pobierz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – pobierz
Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – pobierz
Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – pobierz
Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – pobierz

3) Dokumenty na  etapie płatności (wersja 2z)

Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność –  pobierz

4) Narzędzia pomocnicze

Wyliczanie momentu bazowego (.excel)