WNIOSKI OGŁOSZENIE NR 1/2018/G

1) Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o powierzenie grantu – edytowalny (.excel) –> pobierz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

2) Umowa o powierzeniu grantu

Umowa o powierzeniu grantu – dwurstronna (.doc) –> pobierz
Umowa o powierzeniu grantu – trójstronna (.doc) –> pobierz

3) Dokumenty na etapie płatności

Wniosek o rozliczenie grantu – edytowalny (.excel) –> pobierz
Sprawozdanie z realizacji grantu (.doc) –> pobierz

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie (.doc) –> pobierz