Wnioski ogłoszenie nr 1/2016

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
Biznesplan edytowalny (.docx) – pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz

3) Dokumenty na etapie płatności (wersja 2z)

Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz