Wnioski ogłoszenie nr 1/2024

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) –  pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – pobierz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) (*.pdf) – pobierz
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz
Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na zawarcie umowy (*.pdf) – pobierz
Załącznik nr 7 Oświadczenie o nie pozostawaniu w zw. małżeńskim/ o ustanowionej rozdziel. majątkowej (*.pdf) – pobierz
Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) – pobierz
Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – pobierz

3) Formularz informacji monitorującej po realizacji operacji

Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność (*.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – pobierz

 Aktualne dokumenty można również pobrać ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> przejdź do strony