„Stawiam na rozwój!”

EFS_poziom

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej min. 25 mieszkanek obszaru objętego LSR LYSKOR poprzez ich wieloaspektowe wsparcie w okresie styczeń 2021 – czerwiec 2022, co przełoży się na podjęcie zatrudnienia przez min. 7 uczestniczek. Cel ten realizowany będzie poprzez organizację działań animacyjnych, motywacyjnych, środowiskowych, opracowanie indywidualnego usamodzielniania dla uczestniczek, a także organizację kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe uczestniczek oraz organizację staży i podjęcie zatrudnienia przez min. 7 osób. Projekt realizowany na terenie gmin: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów.

Plakat –> pobierz

Regulamin projektu –> pobierz

Deklaracja uczestnictwa –> przejdź

Relacje fotograficzne: