Sprawozdanie z realizacji celów statutowych

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok –> pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok –> pobierz

 

Rachunek zysków i strat za rok 2017 –> pobierz

Bilans na dzień 31.12.2017 –> pobierz

Informacja dodatkowa do wyniku finansowego na 31 grudnia 2017 r. –> pobierz

 

Rachunek zysków i strat za rok 2016 –> pobierz

Bilans na dzień 31.12.2016 –>pobierz

Informacja dodatkowa do wyniku finansowego na 31 grudnia 2016 r. –> pobierz