„Klub Kobiet Aktywnych, czyli sukces w szpilkach”

Stowarzyszenie LYSKOR w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach”

Celem projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej min. 40 mieszkanek obszaru objętego LSR LYSKOR poprzez ich wieloaspektowe wsparcie w okresie kwiecień 2017-lipiec 2018, co przełoży się na podjęcie zatrudnienia przez min. 10 uczestniczek.

Całkowita wartość projektu wynosi 498 656,81 PLN,

dofinansowanie projektu z UE: 423 858,29 PLN,

dotacja celowa z budżetu krajowego: 49 865,68 PLN.

 

Szczegółowy opis projektu –> pobierz

 

Regulamin projektu Klub Kobiet Aktywnych czyli Sukces w Szpilkach –> pobierz

Deklaracja uczestnika –> pobierz