„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Posiedzenie rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 17 czerwca 2020 r. w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7, Gaszowice ) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu zatwierdzenia zmian [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz 19:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7, Gaszowice ) odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem proponowanych zmian [...]

POSIEDZENIE RADY LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 4 czerwca 2020 r. w budynku LGD LYSKOR – Dzienny Dom Senior Wigor (ul. Sikorskiego 2, Lyski ) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie zmiany umowy [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 18:00 w Gaszowicach [...]

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE AKTUALIZACJI LSR I LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można odnieść się do proponowanych zmian w zakresie Strategii [...]

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Przez  |

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego z gmin: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski oraz Pszów do konsultacji [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz 9:00 w budynku LGD LYSKOR – Dzienny Dom Senior Wigor (ul. Sikorskiego 2, Lyski ) odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii [...]

Zaproszenie w udziału w bezpłatnym webinarium

Przez  |

W imieniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pt. Jak przeprowadzić zdalnie spotkanie członków stowarzyszeń wiejskich (oraz jak [...]

Komunikat dla przedsiębiorców

Przez  |

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa [...]

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIURA

Przez  |

Informujemy, że począwszy od dnia 5 maja 2020 r., biuro LGD będzie czynne w stałych godzinach urzędowania, tj. 7:30 – 15:30. Jednakże nadal prosimy o kontaktowanie się telefonicznie (32) 440-76-01 lub mailowo [...]

Created with Snap