„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie [...]

Ważna informacja dla Beneficjentów!

Przez  |

Informujemy, iż zmianie uległy niektóre zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” [...]

Ankieta potrzeb obszaru LGD LYSKOR

Przez  |

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą [...]

Informacja o składkach członkowskich

Przez  |

Uprzejmie przypominamy Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2020 i lata wcześniejsze, o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2020 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać [...]

Życzenia świąteczne

Przez  |

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego [...]

Baza Danych Organizacji Obywatelskich – zachęcamy do zapisu

Przez  |

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, tworzy Bazę Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich. Celem [...]

Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Przez  |

Informujemy, że w ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego chcemy zaproponować Państwu lekturę piątego wydania Informatora [...]

POSIEDZENIE RADY LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 2 grudnia 2020 r. w budynku OSP LYSKI (ul. Dworcowa 1A, Lyski) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umowy o przyznaniu pomocy oraz zmiany procedur. [...]

Projekt POWE-R wśród wyróżnionych w konkursie na projekty współpracy

Przez  |

Miło nam poinformować, iż projekt współpracy Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój o akronimie POWE-R zdobył wyróżnienie w konkursie na projekty współpracy [...]

Created with Snap