„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

UKONSTYTUOWANIE SIĘ POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Przez  |

Informujemy, że członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, wybrani podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 22 listopada 2023 r. odbyli swoje pierwsze posiedzenia, których celem było [...]

POSIEDZENIE RADY LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 22 listopada 2023 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR związane z zaopiniowaniem zmiany umowy [...]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Przez  |

W dniu 22 listopada 2023 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR, którego celem był wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Rady LGD [...]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby planujące założyć działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania środków ze szczególnym uwzględnieniem środków z Urzędu [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 22 listopada 2023 r. o godzinie 19:00 (tuż po Walnym Zebraniu Członków) w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7. odbędzie się [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Ośrodku [...]

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne z kuchni sardyńskiej w ramach projektu o akronimie „GAR” – „Gotowanie Atrakcją Regionów”, które odbędą się [...]

POSIEDZENIE RADY LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 15 września 2023 r. w budynku administracyjno-biurowym w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 1, 44-293 Gaszowice), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR związane z zaopiniowaniem zmiany umów [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 15 września 2023 r. o godz. 8:30 w budynku administracyjno-biurowym w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 1, 44-293 Gaszowice) odbędzie się Posiedzenie Rady [...]

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy lokalnych liderów, przedstawicieli KGW i innych NGO wspierających rozwój obszaru i jego promocję, przedstawicieli JST, rolników oraz przedsiębiorców na szkolenie, [...]

Created with Snap