„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Nabory RPO WSL 2014-2020

Przez  |

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabory dotyczą następujących działań: 1) [...]

Wzory dokumentacji konkursowych

Przez  |

Udostępniamy, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wzory umów z beneficjentami w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego [...]

Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Przez  |

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim informuję, iż został ogłoszony konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów i administracji

Przez  |

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na stanowisku specjalista ds. projektów i administracji została wybrana Pani Aleksandra Pytlik zamieszkała [...]

Środki na przedsiębiorczość poprzez LYSKOR

Przez  |

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą albo rozwinąć istniejącą?? Zapraszamy na konsultacje do naszego biura w Pstrążnej przy ul. Szkolnej 7 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Relacja z Nocy świętojańskiej

Przez  |

Tradycją Stowarzyszenia LYSKOR stała się organizacja Nocy świętojańskiej. Tegoroczna impreza odbyła się 24 czerwca 2016 r. nad stawami pp. Białeckich w Pstrążnej. Program zapowiadał się interesująco: [...]

Poszukujemy pracownika

Przez  |

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LYSKOR ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. projektów i administracji. Wymagania konieczne wobec kandydata: – wykształcenie min. [...]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Przez  |

W dniu 14 czerwca 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR. Ważnym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego [...]

Zapraszamy na Noc świętojańską

Przez  |

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Nocy świętojańskiej. Szczegóły na załączonym plakacie. Jednocześnie zapraszamy organizacje z terenu działania LYSKOR-u do pokazania swojej działalności, [...]

Created with Snap