Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (zał. do umowy ramowej) AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (zał. do umowy ramowej) –> pobierz