Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (zaakceptowany 17 grudnia 2020) AKTUALNY –> pobierz

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (aneks nr 8 do umowy ramowej)  –> pobierz

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (aneks nr 7 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (aneks nr 5 do umowy ramowej) –> pobierz

Załącznik nr 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (zał. do umowy ramowej) –> pobierz