I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 4z)

Wniosek o przyznanie pomocy – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy – edytowalny (.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
Biznesplan – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Biznesplan edytowalny (.docx) – pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –> przejdź do strony
Wniosek o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) –pobierz
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) –  pobierz
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – pobierz

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (.pdf) – pobierz

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz

3) Dokumenty na etapie płatności (wersja 4z)

Wniosek o płatność – nieedytowalny (pdf) – pobierz
Wniosek o płatność – edytowalny (.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

Aktualne dokumenty można również pobrać ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> przejdź do strony