Plan włączenia społeczności

Stowarzyszenie LYSKOR poniżej zamieszcza „Plan włączenia społeczności”, w którym zostały zawarte informacje nt. opisu przygotowania LSR, opisu zatrudnienia pracowników biura, zasady funkcjonowania biura oraz harmonogram spotkań z mieszkańcami. Zachęcamy do zapoznania się z nim.