Wnioski ogłoszenie nr 2/2021

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – pobierz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – pobierz

2) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (*.docx) –  pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) – pobierz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (*.xlsx) – pobierz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – pobierz
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu (*.xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (*.pdf) – pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (*.xlsx) – pobierz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – pobierz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) – pobierz